Na Cestou pro radost, přístupné z www.cestouproradost.cz, je jednou z našich hlavních priorit soukromí našich návštěvníků. Tento dokument zásad ochrany osobních údajů obsahuje typy informací, které jsou shromažďovány a zaznamenávány společností Cestou pro radost a jak je používáme.

Pokud máte další dotazy nebo potřebujete více informací o našich zásadách ochrany osobních údajů, neváhejte nás kontaktovat.

Tyto zásady ochrany osobních údajů se vztahují pouze na naše online aktivity a platí pro návštěvníky našich webových stránek, pokud jde o informace, které sdílejí nebo shromažďují v Cestou pro radost. Tato zásada se nevztahuje na žádné informace shromážděné offline nebo prostřednictvím jiných kanálů, než je tento web.

Souhlas
Používáním naší webové stránky tímto vyjadřujete souhlas s našimi zásadami ochrany osobních údajů a souhlasíte s jejich podmínkami.

Informace, které shromažďujeme
Osobní údaje, které jste povinni poskytnout, a důvody, proč jste požádáni o jejich poskytnutí, vám budou objasněny v okamžiku, kdy vás požádáme o poskytnutí vašich osobních údajů.

Pokud nás přímo kontaktujete, můžeme o vás obdržet další informace, jako je vaše jméno, e-mailová adresa, telefonní číslo, obsah zprávy a / nebo přílohy, které nám můžete zaslat, a jakékoli další informace, které se rozhodnete poskytnout.

Když se zaregistrujete k účtu, můžeme požádat o vaše kontaktní informace, včetně položek, jako jsou jméno, název společnosti, adresa, e-mailová adresa a telefonní číslo.

Cestou pro radost dodržuje standardní postup při používání souborů protokolu. Tyto soubory zaznamenávají návštěvníky, když navštíví webové stránky. Všechny hostingové společnosti to dělají a jsou součástí analytiků hostingových služeb. Informace shromážděné soubory protokolu zahrnují adresy internetového protokolu (IP), typ prohlížeče, poskytovatele internetových služeb (ISP), datum a časové razítko, odkazující / výstupní stránky a případně počet kliknutí. Nejsou spojeny s žádnými informacemi, které lze osobně identifikovat. Účelem těchto informací je analýza trendů, správa webu, sledování pohybu uživatelů na webu a shromažďování demografických informací. Naše zásady ochrany osobních údajů byly vytvořeny pomocí generátoru zásad ochrany osobních údajů a zřeknutí se odpovědnosti .

Soubory cookie
Cestou pro radost používá stejně jako jakékoli jiné webové stránky „cookies“. Tyto soubory cookie se používají k ukládání informací včetně preferencí návštěvníků a stránek na webových stránkách, které návštěvník navštívil nebo navštívil. Tyto informace se používají k optimalizaci uživatelského prostředí přizpůsobením obsahu naší webové stránky na základě typu prohlížeče návštěvníků nebo jiných informací.

Obecnější informace o souborech cookie naleznete v části „Co jsou soubory cookie“ .

Zásady ochrany osobních údajů reklamních partnerů
V tomto seznamu naleznete zásady ochrany osobních údajů pro každého z reklamních partnerů Cestou pro radost.

Reklamní servery nebo reklamní sítě třetích stran používají technologie, jako jsou soubory cookie, JavaScript nebo webové majáky, které se používají v jejich příslušných reklamách a odkazech, které se objevují na Cestou pro radost a které se odesílají přímo do prohlížeče uživatelů. Pokud k tomu dojde, automaticky obdrží vaši IP adresu. Tyto technologie se používají k měření účinnosti jejich reklamních kampaní nebo k personalizaci reklamního obsahu, který vidíte na navštívených webech.

Cestou pro radost nemá přístup k těmto cookies, které používají inzerenti třetích stran, a nemá nad nimi kontrolu.

Zásady ochrany osobních údajů třetích stran
Zásady ochrany osobních údajů Cestou pro radost se nevztahují na jiné inzerenty nebo weby. Proto vám doporučujeme podrobnější informace vyhledat v příslušných zásadách ochrany osobních údajů těchto reklamních serverů třetích stran. Může zahrnovat jejich postupy a pokyny, jak se odhlásit z určitých možností.

Můžete se rozhodnout zakázat cookies pomocí jednotlivých možností prohlížeče. Podrobnější informace o správě souborů cookie u konkrétních webových prohlížečů naleznete na příslušných webových stránkách prohlížečů.

Práva na ochranu osobních údajů CCPA.

Práva na ochranu údajů GDPR
Rádi bychom se ujistili, že jste si plně vědomi všech svých práv na ochranu údajů. Každý uživatel má právo na:

Právo na přístup – Máte právo vyžádat si kopie svých osobních údajů. Za tuto službu vám můžeme účtovat malý poplatek.

Právo na opravu – Máte právo požádat o opravu všech informací, o kterých si myslíte, že jsou nepřesné. Máte také právo požádat o doplnění informací, o kterých si myslíte, že jsou neúplné.

Právo na výmaz – Máte právo požádat, abychom za určitých podmínek vymazali vaše osobní údaje.

Právo omezit zpracování – Máte právo požádat, abychom za určitých podmínek omezili zpracování vašich osobních údajů.

Právo namítat proti zpracování – Za určitých podmínek máte právo proti našemu zpracování vašich osobních údajů.

Právo na přenositelnost dat – Máte právo požádat, abychom za určitých podmínek přenesli údaje, které jsme shromáždili, do jiné organizace nebo přímo k vám.

Pokud podáte žádost, máme na vás měsíc. Pokud si chcete některá z těchto práv uplatnit, kontaktujte nás.

Informace pro děti
Další součástí naší priority je ochrana dětí při používání internetu. Doporučujeme rodičům a zákonným zástupcům sledovat, účastnit se a / nebo sledovat a řídit jejich online aktivitu.

Cestou pro radost vědomě neshromažďuje žádné osobní údaje od dětí mladších 15 let. Pokud si myslíte, že vaše dítě poskytlo tyto informace na našich webových stránkách, důrazně doporučujeme, abyste nás okamžitě kontaktovali a uděláme vše pro to, abychom tyto informace z našich záznamů neprodleně odstranit.